Privacyverklaring

Helga van der Hart Training & Coaching, gevestigd aan de Straatweg 179 A, 3621 BM in Breukelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Helga van der Hart is eigenaar van Helga van der Hart Training & Coaching.

www.helgavanderhart.nl

Straatweg 179 A, 3621 BM Breukelen

helga@helgavanderhart.nl

06 – 24 55 21 44


Verwerking persoonsgegevens
Helga van der Hart Training & Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helga@helgavanderhart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag
Helga van der Hart Training & Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
  • Het afhandelen van jouw betalingen
  • Wettelijke verplichting, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming
Helga van der Hart Training & Coaching neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Helga van der Hart Training & Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Helga van der Hart Training & Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Helga van der Hart Training & Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.